VOZZi

VOZZi – Inteligentna pomoć na putu

Šta je VOZZi? VOZZi je mobilna aplikacija koja je dostupna za Android i iOS mobilne telefone. Osnovna namena aplikacije je da poveže vozače kojima je potrebna pomoć na putu sa mobilnim serviserima koju tu pomoć mogu da im pruže. Takođe, iz mobilne aplikacije možete kupiti paket pomoći na putu na 6 ili 12 meseci ili…