Naknada štete prilikom udesa – kako postupiti nakon saobraćajnog udesa? Koja je procedura naplate štete?

Ko drugome prouzrokuje štetu dužan je da istu nadoknadi. Šteta može biti materijalna i nematerijalna za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove kao i za pretrpljen strah.

Često se dešava da osiguravajuća društva ne žele da priznaju pravni osnov nastanka štete ili kad priznaju osnov, ne žele da isplate odgovarajući adekvatan iznos nadoknade već pokušavaju da umanje svoju obavezu.

Šta uraditi ukoliko se nađete u situaciji da doživite saobraćajnu nezgodu

Ukoliko ste doživeli saobraćajnu nesreću i u udesu ima povređenih, prva i najvažnija stvar je da potražite pomoć lekara. Važno je paziti da ne propustite neke bitne stvari na licu mesta. Ključna stvar je da obezbedite dokaze o tome kako je do udesa došlo.

U slučaju nastanka saobraćajne nezgode vozač je dužan da pre svega isključi motor svog vozila, kako bi se smanjio rizik od nastanka požara ili eksplozije.

Pre napuštanja vozila vozač, odnosno učesnik saobraćajne nezgode, treba da obuče svetloodbojni prsluk i da obezbedi lice mesta postavljanjem sigurnosnog trougla na bezbednom rastojanju od mesta saobraćajne nezgode.

Fotografisanje mesta saobraćajnog udesa

Fotografišite položaj svih vozila koja su učestvovala u saobraćajnoj nesreći kao i oštećenja na vozilima. Takođe treba fotografisati i ostale elemente kao što su saobraćajni znakovi koji regulišu prvenstvo prolaza.

Svedoci saobraćajne nesreće

Svedoci mogu da budu sve osobe koje su direktno učestvovale u udesu ali i osobe koje su u trenutku saobraćajne nesreće bile u blizini i videle sam događaj. Kasnije se izjave svedoka mogu koristiti u proceduri naknade štete.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Ukoliko u udesu nije bilo povređenih osoba i materijalna šteta nije veća od 200.000 dinara dovoljno je da popunite Evropski izveštaj. Dosta je nedoumica po pitanju samog postupka pa detaljnije možete pročitati u našem tekstu koji se bavi ovom temom konkretno. PROČITAJ TEKST: Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi ili patrola.

Policijski izveštaj

Ukoliko je šteta na vozilima veća od 200.000 dinara ili ima povređenih u saobraćajnoj nezgodi, neophodno je pozvati policiju. Dolazak policije plaća osiguravajuća kuća vozača koji je pozvao policiju bez obzira na krivicu u udesu. Policijski zapisnik ili Evropski zapisnik je prvi dokument koji će vam trebati prilikom naplate štete.

Prijava štete osiguravajućem društvu

U osiguravajućem društvu podnosite zahtev za naknadu štete. Već smo napomenuli da vam je najpotrebniji policijski zapisnik. Osim njega, priložite sve ostale papire ukoliko ih imate: sudska odluka, ako postoji od strane prekršajnog ili krivičnog suda, lekarkse nalaze i otpusne liste ukoliko ste bili povređeni u udesu. Obavezno napravite fotokopije svih dokumenata koje predajete u osiguravajuću kuću a za sve što predate tražite pismenu potvrdu.

Službenik osiguranja treba da snimi štetu i zabeleži šta je sve oštećeno. Nakon toga pravi se procena visine odštete. Tada imate mogućnost dogovora sa osiguravajućom kućom oko dve varijante isplate odštete. Jedna je da novac dobijete pre popravke a drugi je da vam plate štetu nakon popravke.

Naplata štete na motornom vozilu nakon udesa može biti problematična jer oštećeni često ne znaju da imaju pravo u slučaju zamene delova na cene originalnih delova prema katalogu cena ovlašćenih servisa za svoju marku motornog vozila, kao i na cenu popravke prema cenama rada ovlašćenog servisa za njihovo konkretno vozilo.

Totalna šteta na vozilu

Zakonom je regulisano da odšteta ne može da bude veća od vrednosti vozila pre sudara, umanjene za vrednost onoga što je ostalo posle sudara. Drugim rečima ukoliko je popravka neisplativa, onda ni osiguravajuća kuća nije dužna da ga plati (niti je to dozvoljeno), već se proglašava totalna šteta i isplaćuje adekvatan iznos.

Naknada štete prilikom udesaNaknada štete prilikom udesa kada počinilac nije poznat

Ukoliko pretrpite saobraćajnu nezgodu u kojoj počinilac nije poznat, takođe imate pravo na naknadu štete. U takvim situacijama nadležan je fond koji je formiran od strane najvećih osiguravajućih kuća u Srbiji koje zajednički snose odgovornost za naknadu štete. Takođe, isto važi i u slučaju saobraćajne nezgode sa vozilom koje nije registrovano.

Činjenice koje možda niste znali

Osiguranje obuhvata i štetu na stvarima u oštećenom vozilu koje služe za ličnu upotrebu onih koji su bili u vozilu, a obuhvaćena je i šteta koju pričine stvari koje padnu sa vozila.

Gubite prava iz osiguranja ako se vozila koriste suprotno nameni (putnička kao teretna i obrnuto i slično).

Na kraju, nadamo se da vam ovaj tekst nikada neće zatrebati.