Svetla upozorenja na instrument tabli

Svetla upozorenja na instrument tabli kod savremenih automobila dostižu brojku i do 70 različitih signalnih lampica.

Ova činjenica nam govori da veliki procenat vozača često pogrešno tumači upozorenja i sa veoma jasnim grafičkim prikazom, ali tekođe često se dešava veoma da slični signali na instrument tabli ukazuju na potpuno drugačiju vrstu problema.

Svetla upozorenja na instrument tabli mogu se pojaviti u crvenoj, žutoj, zelenoj ili plavoj boji. Same boje klasifikuju signalizaciju pa tako zelena i plava boja indikuju da je određeni sistem u vozilu trenutno aktivan. Žuta boja vas informiše da određeni sistem vozila treba ili prekontrolisati ili uskoro servisirati, dok crvena ukazuje na ozbiljan problem – kvar na vozilu.

Svetla upozorenja na instrument tabli

Svetla upozorenja na instrument tabli

 

 1. Prednja svetla za maglu su aktivna
 2. Zadnja svetla za maglu su aktivna
 3. Indikaktor pokazivača pravca
 4. Duga svetla aktivna
 5. Kratka svetla aktivan
 6. Neispravno svetlo: pozicija, osvetlljenje registarske tablice, zadnje svetlo za maglu, signalna svetla, unutrašnja rasveta…
 7. Neispravno svetlo kočionog Sistema
 8. Neispravnost Sistema upravljanja farovima
 9. Upozoravajuće svetlo adaptivnog Sistema farova
 10. Aktivna kratka svetla
 11. Upozorenje punjenja akumulatora. Svetli kada je akumulator prazan, kada je u kvaru, kada je u kvaru alternator za punjenje.
 12. Ukazuje na neispravnost spoljašnje sijalice
 13. O/D OFF ukazuje da je pogonski sistem isključen.
 14. Problem sa osvetljenjem ili drugim električnim napajanjem kojim upravlja modul. Takođe može ukazivati na kontrolu proklizavanja ili problem komunikacije između modula u vozilu.

Svetla upozorenja

 1. Potrebno je pritisnuti papučicu kočnice pri startovanju motora.
 2. DPF filter – Filter je zapušen
 3. Katalizator neispravan
 4. Nivo vode u filter za gorivo je povišen.
 5. Filter vazduha je prljav.
 6. Temperatura motora – Rashladna tečnost je pregrejana. Odmah zaustaviti vozilo.
 7. Neispravan filter goriva.
 8. Nizak nivo goriva.
 9. Pritisak ulja – Pad pritiska ulja u agregatu. Odmah zaustaviti vozilo i proveriti nivo ulja.
 10. Ovaj indikator uključuje se i gasi kada se agregat pokrene. Ako lampica svetli kada se vozilo kreće, potrebno je automobil ovesto u servis.
 11. Smanjenje snage motora – Računar koji kontroliše motor daje ograničenu izlaznu snagu.
 12. Vreme zamene ulja u agregatu.
 13. Merač gasa nije pravilno zategnut.
 14. DPF filter – Neuspelo čišćenje filtera.
 15. DEF – Nizak nivo (adblue) tečnosti.

Svetla upozorenja za mehaničke komponente

 1. Istrošenost kočionih pločica. Takođe svetli ako se zamene pločice ali ne i senzor.
 2. Potrebno je pritisnuti pedalu kočnice kako bi aktivirali automatski menjač.
 3. Vazdušno vešanje vozila neispravno.
 4. Neispravno vešanje vozila.
 5. Kvar menjača – Ako postoji problem u automatskom menjaču lampica svetli žuto ili crveno.
 6. Temperatura ulja u automatskom menjaču.

Svetla upozorenja za vremenske prilike

 1. Označava vremenske uslove.
 2. Senzor za kišu i svetla.
 3. Odmrzavanje vetrobranskog stakla.
 4. Aktivno odmrzavanje zadnjeg stakla.
 5. Aktivan senzor za kišu.
 6. Aktivno automatsko brisanje stakla.
 7. Dizel vozila – Povišena temperature grejača – potrebna zamena, motor ne sme raditi.
 8. Oprez od pojave leda na putu – niska spoljašnja temperatura.

Svetla upozorenja za sigurnost vožnje

 1. Upozorenje na udaljenost vozila ispred vas.
 2. Aktivan tempomat – kontrola pogona postavljena tokom vožnje.
 3. Prekoračeno ograničenje brzine.
 4. Upozorenje na promenu trake bez aktiviranja pokazivača pravca.
 5. Upozorenje na otvorena vrata na vozilu.
 6. Vrata na vozilu (uključujući haubu i gepek) nisu zatvorena.
 7. Sigurnosni pojas nije aktiviran.
 8. Nizak pritisak u gumama.
 9. Kluč nije u vozilu. Takođe označava da čip nije moguće identifikovati (neispravnost imobilizatora).
 10. Automatski menjač u “parking” modu.
 11. Aktivan sistem pomoći pri parkiranju.
 12. Upozorenje na zaključavanje upravljača. Ukoliko svetli žuto, vozilo oterati u servis. Ukoliko svetli crveno, ne smete pokretati vozilo.
 13. Neispravan sistem vazdušnih jastuka i sigurnosnog pojasa.
 14. ECO – indikator ekonomične vožnje.
 15. Aktivirana je ručna kočnica. Ukoliko nije aktivirana ručna kočnica postoji problem sa kočionim sistemom. (proveriti nivo kočione tečnosti).
 16. Sistem vazdušnih jastuka je isključen.
 17. ABS upozorenje – Neispravan ABS sistem kočenja.
 18. Aktivan tempomat.
 19. Otvorena hauba vozila.
 20. Otvoren gepek vozila.
 21. Greška u sistemu startovanja vozila.
 22. Nedostatak tečnosti za pranje vetrobranskog stakla.
 23. Ako simbol treperi, ključ za paljenje je zaključan i za ponovno paljenje potreban je ključ opremljen odgovarajućim transponderom. Ako konstantno svetli, ukazuje na kvar na sigurnosnom sistemu.
 24. Kontrola proklizavanja – ESP – Ukazije da je u vožnji u upotrebi sistem proklizavanja.
 25. Kvar ESP-a – Postoji problem sa sistemom kontole proklizavanja ili elektonske stabilnosti vozila.