Imali smo čast da školu Milan Petrović iz Novog Sada ugostimo na našem godišnjem skupu BMW MOTIVATION 2019.

U Novom Sadu postoji Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović, ali njen drugi naziv – Škola velikog srca mnogo bolje opisuje i zaposlene koji tu rade i njene učenike.

Misija ove škole je kontinuirana edukacija i rehabilitacija dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom od rođenja do uključivanja u društvenu zajednicu.

Škola je izložila štand sa delom kreativnih radova koji su nastali u radnim jedinicama dnevnog boravka škole. Posetioci manifestacije su mogli da kupe prelepe slike i razne druge interesantne rukotvorine i samim tim pomognu u daljem radu i razvoju ove škole.

Škola za osnovno i srednje obrazovanje Milan PetrovićŠkola je prošle godine napunila 50 godina postojanja. Prvo je na jednoj lokaciji postojala osnovna škola, a kako su se programi iz godine u godinu širili, danas škola velikog srca u samom Novom Sadu ima preko 10 objekata i više od 15 objekata van grada.

U okviru škole postoji i dnevni boravak i radni centar.Programi se menjaju i prilagođavaju vremenom, a svaka novina u pristupu je dobrodošla ukoliko se pokazala kao dobra u praksi.

Škola broji preko 1000 učenika i oko 500 zaposlenih. Jedina je u regionu koja se bavi na jednom mestu sa decom i mladima sa smetnjama u razvoju i omladinom sa invaliditetima.

U sklopu škole deca se organizuju u okviru osnovne i srednje škole različitih profila. Uključeni su u različite programe iz domena socijalne zaštite i zdravstvene nege.

Jedan deo učenika nakon završetka obrazovanja se usmerava za rad u otvorenoj privredi, a jedan deo njih ostaje u zaštitnim radionicama.

U okviru škole postoji i dom učenika za omladinu koja pohađa srednju školu a živi van opštine Novi Sad.

Pre desetak godina škola je krenula da realizuje program stanovanja – male kućne zajednice uz podršku lokalne samouprave. Više korisnika uz stalnu ili povremenu asistenciju žive u stambenim jedinicama i maksimalno su uključeni u socijalnu inkluziju.

Detaljnije informacije o programu rada škole možete dobiti na web adresi: http://www.smp.edu.rs/